Mosaics Planas - Fabricants de material de construcció

Política de privacitat

Responsable de les dades personals: MOSAICS PLANAS 1931, SL, en endavant “El Consultor”, amb NIF B09917881 i domicili a Carrer Cadiretes, 17 de Santa Coloma de Farners, en endavant “ EL CONSULTOR , i el correu electrònic del qual de contacte és planas@mosaicsplanas.com.

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament.

  • Nom, cognoms i correu electrònic als formularis de contacte:  per realitzar qualsevol contacte directe amb El Consultor, ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte, o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a El Consultor de respondre a la petició.

Si l’usuari té menys de 16 anys, haurà de tenir l’autorització dels pares o tutors legals per lliurar les dades personals. El Consultor no té manera de comprovar efectivament l’edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat, si l’usuari no compleix allò indicat aquí.

El Consultor en tot moment vetllarà perquè l’ús que es dóna al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l’usuari, es facin de la manera més correcta. Per això, l’usuari sempre podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot plegat en fidel compliment de les directrius de les lleis que regeixen la matèria, escrivint al correu electrònic.

En cap moment El Consultor compartirà amb tercers les dades que té. En cas de fer-ho per complir amb els serveis contractats per algun participant, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l’administració del lloc web, es proporcionaran els acords de confidencialitat deguts entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a El Consultor. L’accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l’usuari, essent la seva responsabilitat conèixer-les i decidir acceptar-les o no.

FORMULARIS

El lloc web disposa de 1 tipus de formulari:

De contacte:  l’usuari, client o participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb El Consultor, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts al lloc web o exigir-ne algun dret. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà a El Consultor respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part duna diligència precontractual. El servidor del lloc web i del correu electrònic del Consultor seran els encarregats del tractament.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

El Consultor necessita el suport de tercers per oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals celebra els acords de confidencialitat deguts i verifica el compliment de les normatives sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzades per a altres fins no autoritzades pel titular de les dades.

En compliment dels principis d’informació i de transparència, es fa saber que aquests tercers són:

  • Google: Eina utilitzada per col·locar aquí perquè l’uses. Aquest servei està a càrrec de l’empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar:  https://policies.google.com/privacy
  • Google Analytics: Servei d’anàlisi web, per veure les estadístiques de l’ús del lloc web, a càrrec de l’empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d’Amèrica. Han adoptat clàusules tipus de processament de dades aprovades per la Comissió Europea que poden ser consultades a: https://cloud.google.com/security/gdpr/resource-center. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar:  https://policies.google.com/privacy

En casos puntals El Consultor podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, això per ser una millor opció que coadjuve a la realització d’una determinada tasca; si això passés El Consultor notificarà d’aquesta situació als seus usuaris, clients o participants segons el cas.

Desplaça cap amunt