NUESTROS TERRAZOS DE INTERIOR

vermell blanc marro groc marro-clar negre blau gris-clar verd gris-fosc BUSCADOR POR COLORES

Terrazo CONDUCTIVO DE ELECTRICIDAD(áridos según serie)

Especificación del proyecto:

 

Especificació de projecte: Paviment de terratzo conductiu de Mosaics Planas, s.a., de mida per escollir, fabricat amb àrids marmoris o calcaris i que compleixi una conductivitat elèctrica segons el Reglament de baixa tensió amb valors de referència d’1 M Ω entre dos punts de la superfície separats 90 cm. I de resistència 20-25 K Ω, amb el potencial zero.

 

 

MEDIDAS DE LA PIEZA
40x40x3,5 cm
40x60x de 3,5 a 7 cm
50x50x4,1 cm
MEDIDA DEL ÁRIDO
áridos según serie