ELS NOSTRES PRODUCTES

CERCADOR PER COLORS
vermell blanc marro groc marro-clar negre blau gris-clar verd gris-fosc

KlimCO2 superfícies captadores del CO2 ambiental (totes les mides)

 Especificació del projecte:
Paviments exteriors i interiors captadors de CO₂
Una oportunitat per ajudar a lluitar contra el canvi climàtic
La Sèrie KlimCO₂ per a paviments és una aposta de Mosaics Planas, s.a. a favor d’una nova generació de materials per a la construcció basats en el concepte de minimitzar l’empremta de carboni dels projectes. D’aquesta manera es posa en mans dels diferents agents municipals o projectistes urbans un element de gran valor ambiental, amb efectes quantificables, de gran ajuda en la lluita contra el canvi climàtic i de profund valor comunicacional.
1kg CO₂ és l’excés d’aquest gas contingut en 5000m3 d’aire respecte de l’època preindustrial (280ppm contra els actuals 390ppm mitjana en l’atmosfera).
1m2 de paviment KlimCO₂ capta 1/2m3 de CO₂
1m2 de KlimCO₂

1m2 de paviment KlimCO₂ neteja 5.000m3 d’aire

  • MIDES DE LA PEÇA: 40x40x3.8 cm. 40x40x4 cm. 40x60x4 cm. 40x60x5 cm.
  • MIDA DE L’ÀRID: totes les mides
KlimCO2 superfícies captadores del CO2 ambiental (totes les mides) | Mosaics Planas image 2