Fitxa def

ESPECIFICACIÓ DEL PROJECTE: 

TERRATZO S900

 

CARACTERÍSTIQUES

 


La Sèrie 900 és la màxima expressió del terratzo com a paviment. Amb una bona execució en obra assolim un paviment que, amb tots els avantatges del paviment discontinu, ens ofereix una visió de paviment continu.

 

Els colors son obtinguts per pigments inorgànics i agents externs.

 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PRODUCTE

MODEL:

PES:

Pes Peça:

Pes Palet:

MESURES:

Altres mesures disponibles:

 TERRATZO S900

 

235 Kg/m2

1,200 Kg

50/200 x 50/300 x 10cm

consulti

NORMATIVES:

RESISTÈCIA

Flexió/Ruptura:

Abrasió:

Agresió climàtica:

NF EN 1339

 

CI U30 (Circulació de vehicles amb cárega per roda < 6,5 Tm)

Clase H

Clase D (Acumulació de Gel)

ASPECTE:

Polit:

Decapat:

Sorrenc:

Engomat:

Granillat:

Grésée:

A

Mes acabats: 

 

COLORS:

Blanc:

Vermell:

Groc:

Marró:

Beix:

A

A

Negre:

Blau:

Gris:

Verd:

Gris Fosc:

A

A

Mescla:

Colors a la carta

Més Informació

A

ANTILLISCAMENT

Coeficient d’antilliscament mesurat

sobre superfície seca i mullada inferior a :            0,5

IMPERMEABILITZACIÓ   

en opció (cost afegit)

OBRA RELACIONADA: 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

Tipus d’obra:

Metres:

Materials:

……..

 

Vibrosil 104-N

ESPECIFICACIÓ DEL PROJECTE: 

TERRATZO S900

 

CARACTERÍSTIQUES

 


La Sèrie 900 és la màxima expressió del terratzo com a paviment. Amb una bona execució en obra assolim un paviment que, amb tots els avantatges del paviment discontinu, ens ofereix una visió de paviment continu.

 

Els colors son obtinguts per pigments inorgànics i agents externs.

 

DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL PRODUCTE

MODEL:

PES:

Pes Peça:

Pes Palet:

MESURES:

Altres mesures disponibles:

 TERRATZO S900

 

235 Kg/m2

1,200 Kg

50/200 x 50/300 x 10cm

consulti

NORMATIVES:

RESISTÈCIA

Flexió/Ruptura:

Abrasió:

Agresió climàtica:

NF EN 1339

 

CI U30 (Circulació de vehicles amb cárega per roda < 6,5 Tm)

Clase H

Clase D (Acumulació de Gel)

ASPECTE:

Polit:

Decapat:

Sorrenc:

Engomat:

Granillat:

Grésée:

A

Mes acabats: 

 

COLORS:

Blanc:

Vermell:

Groc:

Marró:

Beix:

A

A

Negre:

Blau:

Gris:

Verd:

Gris Fosc:

A

A

Mescla:

Colors a la carta

Més Informació

A

ANTILLISCAMENT

Coeficient d’antilliscament mesurat

sobre superfície seca i mullada inferior a :            0,5

IMPERMEABILITZACIÓ   

en opció (cost afegit)

OBRA RELACIONADA: 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA:

Tipus d’obra:

Metres:

Materials:

……..